smiley
Vi kan måleri
Med ett sekels erfarenhet vet vi vad som krävs. Vi utför alla slags måleriarbeten. Inom fastighetmåleri och byggnadsmåleri gör vi jobb åt både företag och privatpersoner. Målning vid nybyggnation eller underhåll. Behöver ni hjälp med färgsättning kan våra duktiga och utbildade medarbetare stå till tjänst.

Dessutom har vi en stor lackeringsverkstad i vilken vi utför industriell lackering och ytbehandling. Vi utför sprutlackering med såväl våtlack som pulverlack. Vi har även stor erfarenhet av glaskuleblästring och sandblästring.

Allt arbete utförs med ett gediget kvalitets- och miljötänkande.

Att anlita oss för en entreprenad, ny- eller ommålning ska kännas tryggt. Man ska veta att man får vad man önskar, i rätt tid, och att vi finns kvar och tar ett långt ansvar för våra tjänster.

Vi målar åt kunder inom många olika kategorier, som t.ex. byggföretag, fastighetsförvaltare, bostadrättsföreningar, industrier och privatpersoner.
Lackering
smiley smiley
I vår nya (2004) moderna och miljövänliga anläggning har vi möjlighet att åta oss arbeten av skiftande karaktär. Vi lackerar detaljer i metall, trä, plast, glas, ja nästan allt.

Våra kunder hittas främst bland industrier och mekaniska verkstäder i norden, men vi utför även arbeten åt konstnärer, smeder och privatpersoner.

Vi lackerar alltifrån köksluckor och fälgar, till industridetaljer i större serier. Vi arbetar med både våtlacker och pulverlacker och vår personal har lång erfarenhet av yrket.
Blästring
smiley smiley
I vår nya moderna blästringsanläggning kan vi ombesörja blästring av stora och små detaljer. Vi blästrar både till kunder som endast vill ha sina detaljer blästrade och till dem som sedan vill ha detaljerna lackerade.

Glaskuleblästring Främst till rostfritt stål och aluminium men används även till andra materialer då en slätare yta önskas.

Sandblästring Mest till järn som sedan ska rostskyddas eller lackeras.
Färgen spelar roll
Färg väljs oftast efter två kriterier,funktionellt och visuellt. Färgers funktionella egenskaper kan vara sådan som väderbeständighet, tvättbarhet etc. Medan dess visuella egenskaper kan vara t.ex. ett budskap som man vill förmedla eller kanske en psykologisk påverkan.
Miljö & Kvalitet
smiley
Vi tar ansvar både vad beträffar vår miljö och kvalitet. Vi har under en lång tid bedrivit ett strukturerat arbete inom båda områdena.

Kvalitetsbegreppet är mångfasetterat men vi försöker att använda oss av en definition där kundupplevelsen sätts i centrum.

Våra målsättningar är
Miljö: Att ständigt bedriva arbete för att minimera vår miljöpåverkan.
Kvalitet: Att, ur kundens perspektiv, uppnå korrekt kvalitet, och ta fullt ansvar för våra tjänster.
Historik
smiley smiley
Målerifirman Karl Fr. Jönsson bildades år 1912 av målarmästare Karl Fredrik Jönsson och har allt sedan dess färglagt Lunda-regionen.

Företaget drevs fram till 1963 av Karl Fredrik själv. Man sysselsatte vid denna tid drygt 100 personer. 1963 tog fyra av Karl Fredriks söner över driften av företaget och drev det fram till 1984 då det var dags för Paul Jönsson -3:e generationen- att ta över.

I dag driver Pauls son Mats företaget och man sysselsätter runt 40 personer. Företaget är verksamt inom såväl byggnads- och industrimåleri som sprutlackering och blästring.

Inom dessa versamhetsområden utför man arbete åt kunder som Tetra Pak, NCC, Glasbyggarna, Thages, Byggom, Climat80, MVB, Akademiska Hus m.fl. Man har, åt Tetra Pak även utfört måleriarbete över hela världen - USA, Japan, Thailand m.fl. samt i de flesta europeiska länder.
Kontakt
smiley smiley smiley smiley
Mats Jönsson / VD Verkmästare Måleri
Mail : mats@kfjmaleri.se
Telefon: 070-7299259

Iren Alraek /Kontorist
Mail : iren@kfjmaleri.se
Telefon: 046-259850

Kjell Nilsson /Verkmästare & Kalkylator Måleri
Mail : kjell@kfjmaleri.se
Telefon: 0705-958160

Dennie Klang /Verkmästare & Kalkylator Måleri
Mail : dennie@kfjmaleri.se
Telefon: 070-3532095